Een snelle verkoop van uw woning voor de maximaal haalbare prijs kan een gesteld doel zijn. In de praktijk komen we vele doelen en varianten van doelen tegen. Het kan zijn dat een snelle verkoop voor u niet belangrijk of gewenst is. Ook komt het voor dat u door omstandigheden een min of meer geforceerde verkoop wenst. Tijdens ons vrijblijvend welkomsgesprek inventariseren we uw wensen en (on)mogelijkheden. We bepalen samen de, in uw situatie, beste verkoopstrategie. Uit deze strategie volgen de te nemen stappen en acties. Deze stappen en acties werken we uit in een stappenplan.

We leggen alle afspraken vast in een "Bemiddelingsovereenkomst bij verkoop van een woning". We hanteren een eenduidige en transparantie vergoeding voor de gehele bemiddeling. Onze overeenkomsten zijn dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn en meestal zonder intrekkingskosten.

Uiteraard kunnen we uw opdracht opsplitsen in deeldiensten. U kunt dan zelf kiezen welke diensten wij uitvoeren el welke diensten u zelf ter hand neemt. De kosten worden dan afhankelijk van de samenstelling van het gekozen dienstenpakket.

Samenvattend: We stellen alles in het werk om de verkoop af te wikkelen volgens de door u aangegeven wensen en (on)mogelijkheden. Ontzorgen is onze passie.

Uiteraard kunt u voor alle vragen direct bellen met Jac Hendriks, Register Makelaar uit Roggel.