Leudal Mediation is een handelsnaam van Leudal Makelaardij.

Leudal Mediation en conflictbemiddeling houdt zich bezig met het oplossen van ontstane conflicten die gerelateerd van aan woningen en ander vastgoed. 

- U heeft een huis gekocht en er is een conflict ontstaan met de verkoper over verborgen gebreken of gebreken die niet bekend zijn gemaakt door de verkoper.

- De afmetingen van het geleverde perceel grond wijken significant af van de afmetingen uit de koopovereenkomst.
- Er is na de levering discussie over de plaats van het tuinhuis (of de erfafscheiding) van de buren.

Er kunnen diverse conflicten soorten ontstaan. 
Om een dure en tijdrovende gang naar de rechter te voorkomen is het meestal zinvol om te bekijken of een geschil door middel van Mediation en Conflictbemiddeling snel en goedkoop uit de wereld kan worden geholpen.

Mediation Combinatie Limburg:

Conflicten beperken zich niet tot woningen en ander vastgoed.
Om voor Rechtsbijstandsverzekeringen en Rechtbanken een breed assortiment aan specialismen aan te kunnen bieden heeft Leudal Mediation samenwerking gezocht met andere Mediators. Mediators in de regio die bereid zijn om, als zelfstandige Mediator, onder de vlag van Mediation Combinatie Limburg op nagenoeg alle gebieden conflictbemiddeling uit te voeren.

Voorbeelden van geschillen kunnen zijn:

- Privékwesties in de relationele sfeer
- Zakelijke conflicten en conflicten met uw werkgever of werknemer
- Conflicten met uw gemeente of met andere overheden
- Problemen na de aankoop van uw huis
- Onenigheden met buren en andere buurtbewoners
- Langlopende geschillen bij rechtsbijstandverzekeringen


Het maakt eigenlijk niet uit welk conflict het betreft.

Mediation Combinatie Limburg werkt samen met Mediators die het gehele spectrum aan geschillen kunnen bemiddelen. Binnenkort zullen we de afzonderlijke Mediators aan jullie voorstellen.

U kunt Mediation Combinatie Limburg via email bereiken: hulp@leudal-combinatie-limburg.nl