De aankoop van een woning is een van de grootste stappen die u in uw leven zult nemen. Het is belangrijk een juiste inschatting te maken van uw levensdoelen. Tijdens ons gratis en vrijblijvende welkomsgesprek inventariseren we uw wensen en (on)mogelijkheden. We bepalen samen de, in uw situatie, beste aankoopstrategie gebaseerd op uw wensen, doelen en (on)mogelijkheden. Uit deze strategie volgen de te nemen stappen en acties. Deze acties werken we uit in een stappenplan. We leggen alle afspraken vast in een "Bemiddelingsovereenkomst bij aankoop van een woning". We hanteren een eenduidige en transparantie vergoeding voor de gehele bemiddeling. Onze overeenkomsten zijn dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn.

Samenvattend: We stellen alles in het werk om de verkoop af te wikkelen volgens de door u aangegeven wensen en (on)mogelijkheden. Ontzorgen is onze passie.

Uiteraard kunt u voor alle vragen direct bellen met Jac Hendriks, Register Makelaar uit Roggel.